Kullanım Sözleşmesi

 

 

  1. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu; Patiliyo’dan erişilen ve Patiliyo’da paylaşılan anket, fotoğraf, resim, yazı, video ve diğer içeriklere (“tümü birlikte “İçerik”) ilişkin usul ve esasların çerçevesinin çizilmesi, Kullanıcı’nın Patiliyo’dan ve Patiliyo’da sunulan hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlenmesidir.   

 

Patiliyo’da, Patiliyo’nın kullanımına veya koşullarına ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Patiliyo’da yer alan veya yer alacak olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.     

 

  1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Kullanıcı, Patiliyo’dan faydalanmak için Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini ve Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) dilerse Kullanıcı’dan ek bilgi ve belge talep edebileceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Patiliyo’ya sosyal medya hesabı üzerinden girmesi halinde Şirket’e (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) işbu Sözleşme’nin konusu çerçevesinde ilgili hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

 

2.2 Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Patiliyo’da sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Patiliyo’dan faydalanılamamasından Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) sorumlu değildir.    

 

2.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, Patiliyo’ya bir işletme adına erişiyor olması halinde, Patiliyo’dan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

 

2.4 Kullanıcı, Patiliyo’nun kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 

2.5 Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

 

2.6 Kullanıcı sağlayacağı İçerikler, İçerikler için kullanacağı etiketler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Patiliyo’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Patiliyo’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Patiliyo’nun işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Kullanıcı, kullandığı etiketlerin herhangi bir şekilde hukuka veya ahlaka aykırı bulunması nedeniyle Patiliyo’dan kaldırılabileceğini yahut sistemin ilgili etiketi kullanmasına izin vermeyebileceğini kabul eder.

 

2.7 Patiliyo’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) aittir. Patiliyo’nun tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Patiliyo’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Patiliyo dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile İçerikler’in kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Patiliyo’nun güvenliğini tehdit edebilecek, Patiliyo’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Patiliyo’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Patiliyo’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Patiliyo’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Patiliyo’nun genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Patiliyo, Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (iv) Patiliyo’nun ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

 

2.8 Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) belirli İçerik paylaşımı amaçları ve bu Patiliyo’da düzenlenecek yarışma, kampanya ve sair işlemler için Kullanıcı tarafından sağlanan isim ve sair bilgileri Patiliyo kullanıcılarına açıklayabilecektir.

 

2.9 Kullanıcı, Patiliyo’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Patiliyo’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

 

2.10 Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Patiliyo üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Patiliyo’yu yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  tarafından Sözleşme, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Patiliyo’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Patiliyo’nun kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 

2.11 Patiliyo’nun kullanımından ve Patiliyo üzerinden ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), Kullanıcı’nın Patiliyo üzerinde ve/veya işlemler sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

 

  1. İçerik Paylaşımına İlişkin Koşullar

3.1 Patiliyo’deki İçerikler münhasıran Kullanıcılar ya da Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) anlaşmalı olduğu üçüncü kişiler tarafından paylaşılmakta olup Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), İçerik paylaşımı işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcılar’a bir platform sunmaktadır. Kullanıcı, Patiliyo’da paylaşılan İçerikler’in doğru olup olmaması, niteliği, orijinalliği, yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere hiçbir konu hakkında Şirket’in(PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  sorumluluğu olmadığını ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder. Kullanıcı, paylaştığı ya da yararlandığı İçerikler bakımından her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, paylaştığı İçerik’e ilişkin tüm taleplerin kendisine rücu edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.2 Kullanıcı, Patiliyo’ya kendisi tarafından yüklenen İçerikler’in doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, İçerikler’in üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Patiliyo’y yüklenen ve işbu Sözleşme ile Patiliyo’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve İçerikler Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) tarafından neden gösterilmeksizin Patiliyo’dan kaldırılabilecek, bu tür İçerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Patiliyo’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

 

3.3  Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), İçerikler’in Patiliyo’da yayınlanmasını herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddedebilecektir. Herhangi bir İçerik’in Patiliyo’da yayınlanması için Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) tarafından onay verilmesi ya da Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) İçerikler’e müdahale etmesi Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  İçerikler’e ilişkin sorumsuzluğunun ortadan kalktığı şeklinde yorumlanmayacaktır. İçerikler’in yayınlanmasına ilişkin kural, koşul ve süreler Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  tarafından belirlenerek Patiliyo’da yayınlayacak, İçerik paylaşan, İçerik bakımından Patiliyo’da yayınlanmış güncel kural, koşul ve sürelerle bağlı olacaktır. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe göstermeksizin İçerikler’i Patiliyo’dan kaldırabilecektir. Şirket, işbu Sözleşme’nin sona ermesi veya feshedilmesinden sonra dahi ilgili İçerik’i yayınlamak veya yayından kaldırmak hususunda münhasır hak sahibi olacaktır.

 

3.4 Kullanıcı, İçerik paylaşımına ilişkin olarak Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) tarafından farklı kurallar belirlenebileceğini, her halükarda İçerik paylaşımları bakımından Patiliyo’da belirtilen kurallarla bağlı olacağını kabul eder. 

 

3.5 Kullanıcı, Patiliyo’da sunduğu İçerikler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu, İçerik’in paylaşılmasına ilişkin herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını,  İçerik paylaşımının işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya Patiliyo’nun ilgili yerlerinde belirtilen, Patiliyo’nun ve Patiliyo’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. İçerik’in herhangi bir şekilde yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olması veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesinden dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olup Kullanıcılar bu yönde Şirket’e (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  yapılan taleplere karşı Şirket’i (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunmakla yükümlü olacaktır.

 

3.6 Kullanıcı işbu Sözleşme ile, Patiliyo’da paylaştığı her türlü İçerik’e ilişkin olarak, Şirket’e (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), sayılanlarla sınırlı olmaksızın, bu İçerikler’i kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi amaçlarıyla dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir.

 

  1. Satın Alma Faaliyetlerine İlişkin Koşullar

4.1 Kullanıcılar, Patiliyo’da imkan verildiği ölçüde, Patiliyo üzerinden Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) ya da üçüncü kişilerin sağladığı ürünleri, Patiliyo’da sunulan ödeme yöntemlerini kullanarak satın alabilecektir. Kullanıcı ödeme işleminin Patiliyo’da gerçekleştirildiği hallerde söz konusu satın alma işlemlerinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında akdedilecek Mesafeli Sözleşme’ye konu olacağını, satın alma işleminin tamamlanması için ürün sağlayan taraf ile arasında düzenlenmiş olan Mesafeli Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini kabul eder. 

 

 

 

4.2 Kullanıcı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Patiliyo üzerinden üçüncü kişiler tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin her türlü itiraz, soru, sorun, şikayet, stok durumu ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın kullanıcı, ödeme işlemlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesine  ilişkin talepler, sunulan mal veya hizmete ilişkin iadeler, ayıplı mal veya hizmet iddiası, ürün/hizmet iade değişim talepler ile ilgili başvuru ve ihtilaflara ilişkin tek muhatabın ilgili ürün veya hizmeti sunan taraf olduğunu, Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) üçüncü kişilerce sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili işlemlere taraf olmadığı gibi ilgili mevzuattan kaynaklanan herhangi bir işlemi yürütmediğini  bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

4.3 Kullanıcı, Patiliyo’da sunulan içeriklerin listesine çevrilebilmesinin, Kullanıcı’nın listede yer alan tüm ürünleri Patiliyo üzerinden satın alabileceğine dair bir taahhüt anlamına gelmediğini, Patiliyo’dan satın alabileceği ürünlerin ilgili ürünleri sağlayan tedarikçilerin stokları ile sınırlı olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

 

 

 

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1 Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), Patiliyo’ya girilmesi, Patiliyo’nun ya da Patiliyo’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Patiliyo vasıtasıyla İçerik paylaşılması yahut Patiliyo’da paylaşılan İçerikler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Patiliyo’ya ya da link verilen sitelere girilmesi, Patiliyo’nun kullanılması ile Kullanıcı’nın Patiliyo’yu ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 

5.2 Kullanıcı, İçerikler ile Patiliyo’da paylaştığı sair her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) Patiliyo üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler ve İçerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

 

5.3 KULLANICI’NIN PATİLİYO’YU KULLANMASI, HİZMETLERDEN YARARLANMASI, İÇERİK PAYLAŞMASI YA DA PAYLAŞILAN İÇERİKLER’DEN FAYDALANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, PATİLİYO’NUN KULLANIMI, PATİLİYO’DA PAYLAŞILAN İÇERİKLER VE PATİLİYO ÜZERİNDEN YAPILAN SATIN ALMALARA İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, ŞİRKET’İN (BASEFY BİLİŞİM HİZM. A.Ş)  İÇERİKLER’E YAHUT PATİYO  ÜZERİNDEN SATILANA ÜRÜNLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET (BASEFYBİLİŞİM HİZM. A.Ş), UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN SİTE’NİN KULLANIMI İÇERİK PAYLAŞIMI YAHUT SATIN ALMA FAALİYETLERİ NETİCESİNDE YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. SİTE VE SİTE ÜZERİNDEN SUNULAN ÜRÜNLER, HİZMETLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN (BASEFY BİLİŞİM HİZM. A.Ş) BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. ŞİRKET (BASEFY BİLİŞİM HİZM. A.Ş), İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR.

 

5.4 Şirket(PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), Patiliyo’da yer alan İçerikler ve üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sunulan ürünler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. 

 

5.5 Kullanıcı, Patiliyo üzerinden Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.6 Kullanıcı, Patiliyo ve Patiliyo üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Patiliyo’nun işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

5.7 Kullanıcı, Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.)  Patiliyo’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Patiliyo’dan yahut Patiliyo’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

 

  1. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili Taraf’ın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

  1. Sözleşme’nin Askıya Alınması, Devri ve Feshi

7.1 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Patiliyo’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın İçerik paylaşımı faaliyetleri başta olmak üzere Patiliyo’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.), Kullanıcı’nın Patiliyo’yu kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

 

7.2 Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) dilediği zamanda Patiliyo’yu ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

7.3 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Şirket’in (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) açık yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devredemeyecektir. Şirket (PATİDO REKLAM PAZARLAMA VE BİLİŞİM A.Ş.) işbu Sözleşme’yi, Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahiptir.

 

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır.