Köpeklerde Havlama Sorunları


Köpekler mutlaka havlarlar. Bu onların doğalarından gelen bir özelliktir. Gerçi bazı köpek cinsleri çok fazla havlamaz. Bazı köpek cinsleri ise havlamaya çok yatkındır. Bu nedenle çok havlama durumunu köpeğin cinsine bağlı olarak değerlendirmek gerekir. Havlamayı çok seven köpekler eğer bunu aşırı kaçırıyorsa, ya da normalde çok az havlayan bir köpek daha fazla havlamaya başlamışsa, sahipleri bu durumu hemen farkedebilir.

 havlayan köpek

Köpeklerde havlamaya neden olan birçok problem olabilir. Ancak ortada bir neden yokken havlama durumuna en fazla süs köpeklerinde rastlanır. Aşağıda köpeklerin havlama sorunları konusunda birkaç neden sayılmıştır:

 • Genel olarak köpekler bir ihtiyaçları olduğu zaman havlar. Bu çok normaldir ve sahipleri ile iyi iletişim kuran köpekler neye ihtiyacı olduğunu açıkça ifade etmiş olur.
 • Ama bir köpek alışık olduğu yerden başka bir yere konulursa da havlamaya başlayabilir. Özellikle de fazla hareket edemeyeceği küçük bir yere, tek başına bırakılmışsa havlar.
 • Köpekler sahiplerini bir tehlike içinde görürse havlar.
 • Bir havlama nedeni de oyun sırasında heyecanlanmasıdır.
 • Başka hayvanları gördükleri zaman da havlayabilirler.
 • Bu arada uzun süredir sahibini görmeyen köpekler, havlayarak tepkisini dile getirir.
 • Bazı durumlarda köpekler eğitilirken yanlış davranılmışsa, köpek havlamayı bir ödül sanabilir ve havlayabilir.
 • Eğitim sırasında ceza olarak bir yere kapatılan köpekler mutlaka havlar. Bu eğitimde yapılan yanlışlardan biridir. Bu şekilde ceza vermek yerine köpeğe yapması istenilen şeyleri yaptırıp arkasından ödüllendirmek daha doğrudur.
 • Köpek her havladığında ona ödül vermek de çok yanlıştır. Bu durumda köpeğin havlamasının önüne geçilemez. Eğitim sırasında bu yanlış çok yapılmaktadır.

Görüldüğü gibi köpekler birçok nedenle havlayabilir. Bu durum köpeklerin insanlarla iletişim kurma şeklidir. Önemli olan onları anlamaktır. Bir köpek çok fazla havlıyorsa, ilk önce bunun nedenlerini araştırmak ve ona göre davranmak gerekiyor.

 havlayan köpek

Örneğin bir köpek, sahibi evde yokken çok havlıyorsa, bu durumu iyileştirmek hiç de kolay değildir. Bunu önlemek için,

 • Herşeyden önce evden çıkarken köpeğin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak gerekir.
 • Suyunun, mamasının, oyuncaklarının ve diğer eşyalarının yerinde olması ve dolaşabileceği yeterli bir alanın olması gerekiyor.
 • Bu konuda itaatin sağlanması çok önemlidir. İyi eğitilmiş köpekler, havlamanın doğru olmadığını öğrenmiş olmalıdır.

Ama sahibi evdeken de havlamayı sürdüren bir köpek, belki ilgi bekliyordur. Belki dışarı çıkıp egzersiz yapmak istiyordur. Ancak bir köpeği her havladığında dışarı çıkarmak da yanlış bir tutumdur. Köpekler akıllı hayvanlardır ve bunu kullanırlar.

 havlayan köpek

Ancak yapılan birçok şeye rağmen köpek havlamasını sürdürüyorsa, köpeği bir veterenire götürmek gerekmektedir. Çünkü havlama bir rahatsızlığın ifadesi de olabilir.

 havlayan köpek

Sonuç olarak köpekler çok farklı nedenlerle havlayabilir. Bu havlama köpeğin bir sıkıntısını ortaya koyabileceği gibi, bir sevincini veya heyecanını da yansıtıyor olabilir. Önemli olan önce havlama nedeni nedir, bunu anlamaktır. Basit bir havlama bile köpeğin duygularını yansıtmaktadır ve onun dilinden anlamak gerekir.