Köpeklerin Kulağını Kesmenin Zararları


Köpeklerde kulak kesmek, köpeğinizin kulağını kesmenin zararlarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz. Duyduğunuz anda sizi de endişeye sürükleyecek olan bir konuyu aydınlatmak ve açıklamak istiyoruz. Köpeklerin kulağını kesmek gibi bir kavramdan dolayı büyük bir rahatsızlık duyabilirsiniz. Açıklamaya dahi gerek duyulmayacak bir durumdur ve aynı zamanda sevimli dostlarınızı sakatlamalarının bir yoludur. Kasti bir şekilde ve estetik olacağı düşüncesiyle bunu gerçekleştirmektedirler ve bu davranışın bazı zararları bulunmaktadır.

1. Tıbben bir yararı bulunmamaktadır.

Can dostlarınızla ilgili bir operasyon yapılacağında, bunun tıbben bir faydasının olması gerekmektedir. Ancak köpeklerin kulağını kesme fikrinde, böyle bir sonuç elde edilmemektedir. Kabul edilemeyen bu olayın zararı pek fazladır ve hiçbir yararının olmaması da, büyük bir tepki gösterilmesine neden olmaktadır. Çünkü tek amaç estetik olarak iyi görünmesine yöneliktir.

2. Yoğun bir ağrı hisseder.

En hassas bölgeleri olan kulaklarının büyük bir oranını kaybetmelerine neden olan kulak kesme operasyonları her ne kadar anestezi uygulanarak yapılsa da, sonrasında hissedecekleri ağrı bir hayli yoğun olacaktır. Bu nedenle de canlarını bir hayli yakmanıza neden olacak tavsiye edilmeyen bir uygulamadır.

3. Ameliyattan sonra komplikasyon tehlikesi…

Her cerrahi müdahalenin bir tehlikesi bulunmaktadır ve hiç beklenmeyen komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bu nedenle de kaçınılan operasyonlar vardır ve özellikle estetik kaygıdan dolayı yapılan kulak kesme işlemi de bunlardan birisi olmalıdır. Çünkü veterinerlerin yeterli donanıma sahip olmamaları halinde uygulayacakları deneyimsiz işlemlerle birlikte aşırı kanama ya da enfeksiyon gibi sonuçlarla karşılaşma ihtimalleri bir hayli yüksektir. Bu tehlikenin göze alınmaması gerekmektedir ve başarısız olabilme ihtimali daha yüksek görülmelidir.

4. Tepki göstermelerine neden olabilir.

Yan etkilerini daha uzun vadeli olarak düşündüğünüzde, kulaklarına dokunmanız halinde sizlere aşırı tepki vereceklerine şahit olabilirsiniz. Agresif bir tutum takınmalarına neden olacak faktörlerden birisi de hassasiyet duyacakları kulaklarında yapılacak uygulamalardır.

5. İletişim bozuklukları yaşanabilir.

Beden dilini kullanmalarında en etkili araçlardan birisi olan kulaklarını kaybetmeleri neticesinde, iletişim bozuklukları yaşayabilmektedirler. Bu konuda zorluk yaşamamaları adına böyle bir operasyondan uzak durmanız gerekmektedir. Beden dilini yoğun bir şekilde kullanan sevimli dostlarınızın bu konuda zorlanmamaları için en önemli araçlarından yoksun bırakmamanız gerekmektedir.

6. İstisnai durumlar dışında yasaktır.

Cilt kanseri gibi rahatsızlıklar nedeniyle kulağının bir kısmının veya tamamının etkilenmesi halinde, uzman veterinerlerin kararlarıyla uygulanacak olan operasyonların dışında bu işlemlerin yapılması yasaktır. Yaralanma veya hastalıktan dolayı bu uygulamaya karar verilebilir, ancak estetik kaygısı bunların dışında tutulmaktadır. Cezai hükmü bulunan bu uygulamanın usulsüz bir şekilde yapılması halinde gerekli ve ilgili mercilere bildirilmesi gerekmektedir.