Doğal Afetler Ve İnsanlar

Doğal Afetler Ve İnsanlar

Doğal afetler, can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarıdır. Bu tür doğa olayları yeryüzünde her zaman olagelmiştir. Can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler, doğal tehlike olarak isimlendirilir. Doğal olayların afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile insan faktörü etkili olmaktadır. 


patiliyo.com


Doğal olayların afete dönüşmesinde insanların etkisi oldukça fazladır. Dünya’da insanların ortaya çıkardığı önemli değişmelerden birincisi baraj, yol, köprü, tünel gibi fiziki yönden değişme; İkincisi bitki örtüsünün tahribi ve yanlış arazi kullanma ile başlayan, özellikle sanayinin gelişmesini takiben ortaya çıkan kirli su, hava, çeşitli katı atıkların etkisi ile Dünya’mızın doğal dengesini bozucu değişmelerdir. 


patiliyo.com


Dünyada ve Türkiye’de birden fazla doğal afet ile karşılaşmak mümkündür. Yakın zamanda ülkemizde karşılaştığımız, gerek can gerek mal kaybına en çok uğratan afetlerden biri  depremdir. Depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına yol açabilir. Heyelan, yangın ve sel olaylarına neden olabilir. İnsanların psikolojilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Hayvan dostlarımız büyük ölçüde zarar görebilir. Su, kanalizasyon, doğal gaz ve petrol boru hatları zarar görebilir. Kara ve demir yolları ulaşımı aksayabilir. Tsunami oluşabilir. Ülkece İzmir depremi ile saydığımız tüm bu durumlara şahit olduk.  Birçok insan ve hayvan bu olay karşısında zarar gördü. İnsanların görmüş olduğu zarara hepimiz şahit olduk peki ya hayvanlar? Deprem’in hep insanlar üzerindeki yıkıcı, can alıcı etkisinden bahsediyoruz. Peki ya hayvanlar için ne yapılmalı ? Bildiğiniz üzere Türkiye’de hayvancılık ile geçimini sağlayan çok büyük bir kesim var. Bu durum karşısında o insanlar öncelik olarak ne yapmalı hangi önlemleri almalı? Öncelik olarak deprem sonrasında hayvanlar için;


patiliyo.com


 Güvenli ve sürekli besin sağlanabilmelidir. Salgınlar önlenebilmelidir. Yaralı, hasta hayvanlara uygun bakımlar sağlanabilmelidir. Ölen hayvanların ortamdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Terk edilen, başıboş hayvanların kontrolü sağlanmalıdır. Veterinerlikle ilgili alt yapının yeniden tesis edilmesi gerekmektedir. Binada bulunan hayvan türleri hakkında bilgi verilmelidir. Hayvanların binada bulundukları yerler belirtilmelidir. Hayvanların olası saklanma yerleri belirtilmelidir.


patiliyo.com


Hayvanların tahliye edileceği yer belirtilmelidir. Hayvanları tanıyan ve tahliye planını bilen bir komşu belirlenmelidir. Kimlikle ilgili etiketleme yapılmalıdır. Hayvan sahibinin ismi, Hayvan sahibinin adresi, Hayvan sahibinin telefon numarası, Şehir dışından bir yakınının telefon numarası gibi bilgiler belirlenmelidir. Büyükbaş hayvanlarda öncelik olarak barınak, besin ve su imkanları saptanmalı, hayvan gereksinimlerini karşılamak için afet yöresine yeniden nasıl girileceği planlanmalıdır. Hayvanları türlerine göre ayırt etmeli ve bireysel alanlara yerleştirme sağlanmalıdır. Hayvanlar emniyete alınmalıdır (kafes, kayış vb).  Kimliklendirilmelidir.


patiliyo.com


Yaralı hayvanlar triyaj alanına götürülmelidir. Hayvan ölüleri uygun şekilde ortadan kaldırılmalıdır. Yeme, içme gereksinimleri karşılanmalıdır. Günde 3 saat yürütülmeliler (Her yürüyüş 15 dakika).  Anormal davranışlar yönünden gözlenmelidirler.  Barınaklar temizlenmeli ve tehlikelerden arındırılmalıdır. Tahliye edilmemiş afet yöresinde bırakılmış hayvanlar yaşıyorlarsa beslenme rasyonları küçükten başlayıp tedricen artırılmalıdır. Hayvanların dinlenme ve uykuları kesintiye uğratılmamalıdır. Patiliyo ailesi olarak İzmir depremine maruz kalan tüm insan ve hayvan dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bir daha yaşanmamasını temenni ederiz.

Pinterest'de Paylaş


4 Yorum


 • Patiliyo
  Mia Yücel

  👍🏻

  22.12.2020 09:36:35 Reply
 • Patiliyo
  damla kaya

  aynenn

  19.12.2020 22:38:41 Reply
 • Patiliyo
  Mustafa KÖSE

  kesinlikle katılıyorum

  17.12.2020 19:12:45 Reply
 • Patiliyo
  nox

  Haklısınız❤️

  28.11.2020 11:16:15 Reply