Öğrenelim: “Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü” Olmak İçin Neler Yapabiliriz?


Hayvanların zor şartlar altında yaşadığı ülkemizde artık sadece bir hayvansever olmak yetmiyor. Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü olarak yasaların vermiş olduğu yetki ile bölgenizdeki hayvanlar için çalışmalar yapabilirsiniz. Peki, yerel hayvan koruma gönüllüsü olmak için ne yapmalısınız?

 

koruma1

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi kavramı, hem 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda hem de bu kanunun Uygulama Yönetmeliğinde yer almaktadır. Bu kanuna göre Yerel Hayvan koruma görevlisi olmak için İl Çevre Orman Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekiyor. Başvuru için gerekli olan belgeler:

Kendi öz geçmişinizi de içeren (özellikle hayvanlarla ilgili bir dernek, vakıf ya da örgütte görev alındıysa, belirtilmeli) başvuru dilekçesi.

  • İkametgah Senedi
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • İki Adet Resim

koruma3

Yapılan başvuru, İl Hayvan Koruma Kurulu tarafından kabul edildiğinde, ilgili yerel Belediyeye başvuru gönderilip 1 günlük eğitim maksatlı seminer açması için yazı yazılır. Bu seminerden 1 hafta 10 gün sonra, Koruma Görevlisi Kartını almak mümkün.

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilen eğitim programı

Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur.

  • Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi.
  • 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik.
  • Hayvan davranışı.
  • Hayvan bakımı ve beslenmesi.
  • Hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgiler.
  • Hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenilmesi ile ilgili genel bilgiler.

koruma5

 

Yerel hayvan koruma görevlilerinin seçimi

Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvan koruma dernek ve vakıflarına üye ya da bu konuda faydalı hizmetler yapmış kişiler arasından il hayvan koruma kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilir. Yerel hayvan koruma görevlileri görev anında kimlik kartlarını taşımak zorundadırlar. Yıl sonunda hayvanların korunması kapsamında olumlu faaliyetleri tespit edilen kişilerin kimlik kartları yenilenir. Yerel hayvan koruma görevlileri, hayvanların korunması kapsamında görevlerini kötüye kullanmaları durumunda belgeleri iptal edilir.

 

Bu içerik KırmızıTilki.com tarafından hazırlanmıştır.

Bir format seçin
Liste
Klasik İnternet Dinlenceleri