Köpeklerde Üreme: Köpeklerin Yıllık Üreme Sayısı

Köpeklerde Üreme: Köpeklerin Yıllık Üreme Sayısı

Köpekler ırklarına göre değişik zamanlarda cinsel olgunluğa ulaşabilirler.
Bu bazı ırklar için 7 ay bazı ırklar için ise 2 yaş olabilir.
Bilinen odur ki küçük ırktan olan köpek cinsleri büyük ırk köpeklere oranla daha erken cinsel olgunluğa erişmektedir.
Yine dişi köpeklerin çiftleşme zamanları yani kızgınlığa girme ve kızgınlık süreleri de ırklara göre değişiklik göstermektedir.Bazı cinslerin kızgınlık yani çiftleşmeye hazır olma dönemleri 4 ayda bir tekrarlarken, bazı cinslerde bu 1 yıla kadar uzayabilmektedir.
Köpekler yaşlandıkça kızgınlık dönemleri arasındaki zamanda genellikle uzamaya başlamaktadır.
Özellikle 8 yaşından büyük köpeklerde kızgınlığa girme süresi fark edilir düzeyde azalır.
Ancak genelleme yapıldığında köpeklerin bir yıl içerisinde iki kez kızgınlığa girdiği bilinmektedir.İlk kızgınlık dönemi Ocak sonu Şubat başı, ikici kızgınlık dönemi ise sonbahara denk gelmektedir.
Büyük ırk köpeklerin bazıları ise yılda sadece bir kere kızgınlık dönemine girerler.
Köpeklerde cinsel dönem 4 ana evreden oluşmaktadır ve bunlardan ilki proöstrus evresidir.Bu dönemde başlayan vajinal akıntı dişi köpeğin çiftleşme zamanının geldiğini gösterir ve erkek köpekleri bu sayede kendisine çeker. Ancak bu dönemde çiftleşme olmaz.
İkinci evre östrus tur ve bu dönemde dişi köpek erkek köpekle çiftleşmeye hazırdır.
Östrus evresi yine ırklara göre değişiklik göstererek 5 ila 20 gün arasında sürebilir. Bu dönemde çiftleşme olmuş ve dişi döllenmiştir.
Üçüncü evre anöstrus dönemidir ve artık üreme organları hamilelik sürecine hazırlanmaktadır. Dördüncü evre yani doğuma kadar, anöstrus dönemi devam edecektir.Ancak döllenmiş yumurtaların gelişimi 20. günden itibaren başlar ve yine ırklara göre değişiklik gösteren hamilelik süreci 55 ile 70 gün arasında sürebilir.
Irklara göre köpekler bir batında 2 ile 12 arasında yavru doğurabilir ve yavruları yaklaşık olarak 2 ile 4 ay arasında emzirebilirler.Birçok köpek ırkı genellikle yılda bir kez yavrular, ancak özellikle bazı küçük ırktan olan köpek cinslerinin yılda iki kez doğum yaptığı da görülebilmektedir.
Ancak doğal olanı yılda bir kez üremesidir. Özellikle evde beslenilen köpeklerin, en sık iki yılda bir üremesi önerilmektedir.
Bu hem anne hem de yavru köpeklerin sağlığı açısından daha doğru bulunmaktadır.Pinterest'de Paylaş